Nabídka služeb

Firma JANČÁLEK s.r.o. poskytuje komplexní služby v oboru investiční výstavby. Činnost je rozdělena do následujících oborů:

Projektová činnost

Firma JANČÁLEK s.r.o. zabezpečuje veškeré práce týkající se projektových činností, od zpracování studií, projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, projektové dokumentace pro provedení díla a veškeré konzultační činnosti, související s projektovými pracemi v oboru inženýrských staveb.

Inženýrská činnost

Firma JANČÁLEK s.r.o. nabízí kompletní investiční servis, který zahrnuje technické a ekonomické vyhodnocení investičního záměru, výběr staveniště, veškeré veřejnoprávní projednání, projektový management, řízení projektové přípravy, zpracování podkladů pro výběr zhotovitele, organizace výběrových řízení, technický dozor v průběhu výstavby, finanční řízení a kontrolu investičních nákladů v průběhu výstavby, zabezpečení kolaudačního řízení, včetně průběžného a závěrečného hodnocení výstavby. V rámci těchto činností zabezpečujeme rovněž projektový management a projektový controlling dle pravidel fondů EU.

Poradenská a konzultační činnost

Firma JANČÁLEK s.r.o. poskytuje poradenské a konzultační služby, které se týkají investiční výstavby zejména na úrovni místní správy a samosprávy.

Veřejné zakázky

Firma JANČÁLEK s.r.o. poskytuje komplexní služby při organizaci a administraci zadávacích řízení na veřejné zakázky a to jak pro veřejné zakázky malého rozsahu tak i pro podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo podle pravidel dotačních programů.

Dotace

Firma JANČÁLEK s.r.o. zabezpečuje konzultační služby při zajištění financování staveb, jejich nákupu, rekonstrukce či modernizace, včetně finančních analýz a podkladů potřebných k získání finančních prostředků pomocí úvěru, dotací od státních institucí nebo příspěvků z fondů EU.

Firma JANČÁLEK s.r.o. zaměstnává pracovníky akreditované pro přípravu a zpracování studií proveditelnosti (Feasibility Studies), technických, ekonomických a finančních analýz pro přípravu projektů, pro vypracování tendrových dokumentací pro výběr dodavatele a pro uzavírání smluv s dodavateli služeb, zboží a díla podle pravidel programů EU.

Koordinátor bezpečnosti práce na staveništi

Firma JANČÁLEK s.r.o. zaměstnává pracovníky akreditované pro všechny nezbytné práce a výkony související s povinnostmi koordinátora vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění při realizaci stavebních prací, dodávkách a montáži technologického vybavení stavby.

 

Kontakt:

JANČÁLEK s.r.o.
U Tržiště 3166/22
690 02 Břeclav

Telefon: (+420) 777 160 711
E-mail: office@jancalek.cz
web: www.jancalek.cz